Iisraelil on täna rasked ajad. Riigi vastu suunatud tulekahjude tõttu on evakueeritud 60 000 inimest Haifast Jeruusalemmani. Sajad kodud on hävinud kas täielikult või osaliselt.

Meie Iisraeli sõpradena saame seda riiki ja rahvast aidata. Kogume igas suuruses ja hooaja korralikke, puhtaid, eelistatult uuemaid, riideid. Rõivaid võtame vastu Tallinnas Narva mnt 51 hoovis. Eelnevalt helistage, palun, tel 5845 2035, Sander Kukk.

Rahalise toetuse palume kanda MTÙ Hea Isa arvele, selgitus: “Riideabi Iisraeli”.

SEB pank a/a EE541010220257913228

Õnnista Israeli ja saa ka ise õnnistatud!

Ants Opermann

Hea Isa juhatuse esimees