Mittetulundusliku organisatsiooni Hea Isa

tegevuse eesmärk on:

  • toetada praktilise abi kaudu Iisraeli ja juudi rahvast, sõltumata nende geograafilisest asukohast, ka kriisikolletes;
  • aidata puudustkannatavaid inimesi: leski, üksikemasid, vaeseid.

 

Abi valdkonnad

  • Toidu- ja riideabi
  • Invavahendite hankimine
  • Remonditööd
  • Kodumasinate hankimine jpm


Senine tegevus

MTÜ Hea Isa on tegutsenud 2012. aastast.

Nende viimase seitsme aasta jooksul oleme jaganud

  • 50 tonni riideabi
  • 120 tonni toiduabi
  • saatnud mitmeid kordi humanitaarabi Ukrainasse ja Iisraeli

Mitteametlikult, isikliku hea tahte algatusena, on Ants Opermann tegutsenud hoolekandetöös üksikemade, kodutute ja puudustkannatavate inimeste heaks aastast 1997.

 

Miks me seda teeme?

Küsimusele, miks aidata juute ja vajadustes inimesi ning – ega selle taga ole mingit varjatud motiivi, vastab Ants Opermann:

“Kui Jumal ütles, et ma aitaksin juute ja puudustkannatavaid inimesi, siis ma aitan. Mulle ei pidanud Ta seda mitu korda ütlema.

Ma teen seda, mulle meeldib see ja ma olen õnnistatud selles. Jumal varustab, mina olen rõõmus.

Ema räägib tuttavatele sageli, et kui Ants oli 3-aastane ja tal oli kaks kommi, siis teise andis ta alati ära.
Oleksin justkui sündinud, jalas andja ja teenija kingad.

Minu jaoks on see loomulik nagu hingamine – tõusta hommikul üles ja mõelda: keda ja kuidas ma täna aidata saaksin.”

 

Alusdokument juutide õnnistamisest: alates 1. Moosese 12:3 

Ja Issand ütles Aabrahamile:

“Mine omalt maalt,
omast sugukonnast ja isakojast
maale, mille Ma sulle näitan!

Ma teen sind suureks rahvaks
ja õnnistan sind,
Ma teen su nime suureks,
et sa oleksid õnnistuseks!

Siis Ma õnnistan neid,
kes sind õnnistavad,
panen vande alla selle,
kes sind neab,
ja sinu nimel õnnistavad endid
kõik suguvõsad maa peal!”

 

Alusdokument vaeste õnnistamisest: Jesaja 58

6 Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?

Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest? 

8 Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle.

9 Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb: „Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne,

10 kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev.

11 Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal; ta teeb tugevaks su luud-liikmed ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.