Aprillikuu lõpus korraldasime Pärnu juudi kalmistul heakorratööde talgud. Ilm polnud küll kõige parem, oli külm ja sadas vihma, kuid Iisraeli ja juutide sõbrad ei saa lasta ennast ilmast mõjutada.

Sel aastal riisusime kokku lehti ja kõdu. Rehitsesime puhtaks kõik teadaolevad kalmud ja teerajad juudi kalmistu piirkonnas, mis hõlmab enese alla umbes paarisada ruutmeetrit Alevi kalmistul Pärnus Riia manteel. Suured kilekotid, kuhu kokkuriisutud lehed mahutasime, said pilgeni täis. Kolmeteistkümne vabatahtliku talgulise seas oli ka kolm Pärnu Juudi kogukonna esindajat, kes tundsid siirast rõõmu nii äratehtud töö kui ka sõbralike lisatöökäte üle.

Sageli küsitakse, miks on MTÜ Hea Isa otsustanud toetada juute sellisel pealtnäha ebaatraktiivsel alal, nagu seda on kalmistukoristustööd.

Juudi surnuaedadel toimuv on üks riigis valitseva meelsuse baromeeter. Antisemitism väljendub – ja on teinud seda kahjuks vaba Eesti riigi ajal lähiminevikus – sageli selles, et pimeduse varjus lõhutakse brutaalselt, ei tea millest ajendatud viha ajel, juudi surnuaedu.

Kuid normaalne, moraalseid orientiire hoidev ühiskond ei saa olla nõus ei antisemitismi ega ka mis tahes muu rahvusel põhineval tagakiusuga. Juutide vaimne pärand, mis on pannud aluse tervele Euroopa kultuuriruumile, ütleb, et „kui teie maal su juures asub võõras, siis ärge rõhuge teda! Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik; armasta teda nagu iseennast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal!“

Aitäh kõigile talgulistele Tartust, Tallinnast, Viljandist, Riisiperest ja Pärnust.