Hea Isa

Meie esmärk: aidata puudustkannatavaid inimesi. Aita aidata!

Aita aidata!
Mille jaoks annetused lähevad? Toidu- ja riideabi / Invavahendite hankimine / Remonditööd / Kodumasinate hankimine vajadusel
Supiköök Viljandis
Igal kolmapäeval kell 13-14 Viljandi Pauluse kirikus


Viimased uudised

Armsad eestimaalased!

Lõuna-Eestis elab üks armas noor eesti pere, kus on ema, isa ja üheksa last: kolm teismelist tüdrukut ja kuus poissi. Noorim lastest on alles ühekuune. Perekond elab esivanematega koos pisikeses maamajas. Pereema on kodune, pereisa püüab lastetoetusest saadava raha ja heade inimeste abiga kodu laiendada. Pereisa on lahtiste kätega hea ehitusmees. Talle on pakutud ka võimalust minna Soome tööle suurt palka teenima, aga oma suure pere juurest ära minek tähendaks naisest ja lastest pikka eemaolekut, see aga ei sobi kuidagi. Praegu käib majale juurdeehituse tegemine, et suur pere paremini ära mahuks. Uuel majaosal on sarikad valmis ja kile peal. Veel on vaja...
Loe rohkem

Viimased uudised

Enno uus kodu!

2018 aasta oktoobri kuust kuni 2019 aasta maini tegime supikööki. Ruumid saime Viljandi Pauluse kirikult.  Keetsime supi valmis ja jagasime igal kolmapäeval 20 - 50 inimesele.  Kolmapäeviti on kirikus keskpäeva palvus ehk Jumala Sõna ja peale seda me jagasime suppi. Eelkõige oli see supp mõeldud kodututele ja puudustkannatavatele inimestele. Rääkisime inimestele evangeeliumi , palvetasime haigete eest. Enamus kodutuid on seotud alkoholi poolt, nõustasime neid. Puudustkannatavaid inimesi tuli ka Viljandi maakonnast, Kolga-Jaanist, Õisust, suppi sööma. Enamus inimestel oli ikka ka elukoht, välja arvatud ühel mehel. Üks mees, nimeks Enno  on elanud 20 aastat tänaval.  Ta on elanud Valgas, Tartus ja nüüd juba kuus aastat...
Loe rohkem
Rohkem uudiseid


Sponsorid

Vajame

Meist

Mittetulundusliku organisatsiooni Hea Isa

tegevuse eesmärk on aidata puudustkannatavaid inimesi toidu, riiete ja teiste esmatarbeasjadega, samuti nõustamisega, sõltumata nende geograafilisest asukohast, ka kriisikolletes.

 

Abi valdkonnad

  • Toidu- ja riideabi
  • Invavahendite hankimine
  • Remonditööd
  • Kodumasinate hankimine jpm


Senine tegevus

Kristlik mittetulundusorganisatsioon Hea Isa on tegutsenud 2012. aastast.

Nende viimase seitsme aasta jooksul, koostöös Soome koostööpartneritega, oleme jaganud

  • 100 tonni riideabi
  • 120 tonni toiduabi
  • saatnud mitmeid kordi humanitaarabi Ukrainasse ja Iisraeli

Mitteametlikult, isikliku hea tahte algatusena, on Ants Opermann tegutsenud hoolekandetöös üksikemade, kodutute ja puudustkannatavate inimeste heaks aastast 1998.

 

Miks me seda teeme?

Küsimusele, miks aidata vajadustes inimesi ning – ega selle taga ole mingit varjatud motiivi, vastab Ants Opermann:

“Kui Jumal ütles, et ma aitaksin puudustkannatavaid inimesi, siis ma aitan. Mulle ei pidanud Ta seda mitu korda ütlema.

Ma teen seda, mulle meeldib see ja ma olen õnnistatud selles. Jumal varustab, mina olen rõõmus.

Ema räägib tuttavatele sageli, et kui Ants oli 3-aastane ja tal oli kaks kommi, siis teise andis ta alati ära.
Oleksin justkui sündinud, jalas andja ja teenija kingad.

Minu jaoks on see loomulik nagu hingamine – tõusta hommikul üles ja mõelda: keda ja kuidas ma täna aidata saaksin.”

 

Piibel ütleb Jesaja raamatu 58. peatükis:

6 Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?

Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest? 

8 Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle.

9 Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb: „Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne,

10 kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev.

11 Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal; ta teeb tugevaks su luud-liikmed ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.

 

Matteuse evangeelium 6:9–13, Meie Isa palve:

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.