Kui NSVL lagunes 1991a. , oli Ukraina tol hetkel kõige jõukam liiduvabariikidest.

Oli masinatööstus, apaaraaditööstus, sõjatööstus. Ukraina põllumajandus toitis kogu NSVL viljaga. Euroopa suurim merelaevastik oli Mustal merel. Kuid seda kõike ei suudetud muuta jätkusuutlikuks , reformidega ei kiirustatud.

Kogu rahva vara läks käputäie oligarhide kätte. Ning on seda siiamaani.

Jumal andis igale rahvale oma maalapi toimetamiseks , seda ka ukrainlastele nende Euroopa suurima pindalalt riigi poolest.

See on paljurahvuseline maa ning seal maal on alati elanud ka juudid. Ukrainas elav juudi kogukond on Euroopa suurim ja viies suuruselt maailmas.

See näitab , et see maa on olnud juutidele meelepärane oma tegevuseks ja elamiseks.

Juudid on andnud suure panuse selle maa teaduse ja kultuuri

arengusse.

Teine maaimasõda jättis sellele maale suured kaotuse jäljed , holokausti ohvrite arv oli suurim Ukrainas , suurim veretöö toimus Kiievis , Babi Yaris.

Kuid see kõik on ajalugu.

Ukraina sattus peale NSVL lagunemist mitmetesse “keeristormidesse “.

2004 a. oli “oranz revolutsioon ” ning 2013 – 2104 Euromaidan.

See viimane lõppes eriti traagiliselt , kus Kiievi peaväljakul Maidan hukkus kümneid noori inimesi , riigi president Janukovits põgenes riigist ning 2 idapoolset oblastit kuulutasid end eraldunuks , tekkisid LRV ( Luganski Rahvavabariik) ja DRV ( Donetski Rahvavabariik ).

Need viimased on tunnustatud ainult Venemaa poolt.

Samal aastal 2014 eraldus Venemaa abiga ka Krimm , mis oli Ukraina koosseisus autonoomse vabariigina.

Eraldunud aladel sattusid eriti suure tagakiusu alla juudid , kellel oli aega põgenemiseks ja ellujäämiseks mõned tunnid , kui see konflikt tekkis.

Enamus juute on saanud organisatsiooni Esra ja Kristlased Iisraeli eest, abiga naasta oma kodumaale – Israeli. Need organisatsioonid aitavad leida juutide dokumente.

Iisraeli konsul Ukrainas vormistab juutidele uued dokumendid, passid.

Iisraeli organisatsioon Sohnut ostab juutidele lennupiletid, et nad saaksid naasta kodumaale, Iisraeli.

Jeremija 16 – 15 ütleb : Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed ära põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ta oli nad pillutanud.”
Sest ma toon nad tagasi nende maale, mille ma olen andnud nende vanemaile.

Alates aastast 1989 on Ukrainast teinud Aliya üle 200 000 juudi.

Ja see kojusõit jätkub.

Me ei tea , mis arengud seal maal jätkuvad , Jumal teab .

Kuid fakt on ka see tõsiasi, et see maa on kistud konflikti ning mille ühe osapoolt , mitte Ukraina poolset, toetab jõuliselt Venemaa .

Rahaliselt , sõjatehnikaga ja muuga.

Iga päev hukkuvad seal idapiiril noored Ukraina sõjaväelsed ja sellel konfliktil ei paista olevat lõppu.

Ukraina president Poroshenko kuulutas hiljuti riigi Rada toel Venemaa agressor riigiks ning see ütleb kõik millega on tegu.

Ukrainas on linn Uman , mis on juutidele tähtsuselt teine linn peale Jreuusalemma ,kuhu nad sooritavad oma palverännakuid.

Miks see linn on nii tähtis neile ?

Sinna linna on maetud juudi rabi Nachman Breslov (1772 – 1810 ) ,kes oma eluajal algatas hasside liikumise ning tänapäeval seda tuntakse kui Breslovi hasidismi liikumisena.

Rabi Nachman jättis maha endast hulgaliselt teoseid , mida tänapäeval hoolega uuritakse tema järgijate poolt.

Hassidid usuvad, et kui Rosh ha shana ajal sooritada palverännak rabi Nachmani hauale , seal palvetada , siis nad saavad seal vaimse puhastuse.

On sündinud hulgaliselt ka muid legende rabist Nachman.

Tänapäeva Uman on 87 tuh.elanikkonnaga linna , kus elab ligi 20 tuh.hassidi.

Nendel on oma linnaosa, Pushkini peatänavaga , kus nad elavad oma iseseisvat elu.

Seal linnaosas on käibel valuuta shekel ja usd dollar, hinnad erinevad muust linnast , kõik toidukaup ja joogid on loomulikult kosher.

Linna külastab aastas ligi 500 tuh. hassidi ning seetõttu see linn kogu aeg ehitab juurde hotelle ja maju.

Ühe Odessa juudi poeg , ostab näiteks kokku maju Umani linnas, mis on kunagi kuulunud juutidele ning mitmetel asjaoludel läinud riigile või erakätesse.

See näitab , et juute ei häiri ärev Ukraina olukord idapiiril ning nad laiendavad ja arendavad oma kohalolekut Umani linnas.

Iisraeli riik kuulutas välja , et ehitab Umani linna rahvusvahelise lennujaama , et juudid saaksid rahulikult ilma ümberistumiseta sooritada palverännakut Umani linna.

Saame nägema mida Jumal teeb !